POIS0153-0154 PERFIT KANDRATIKI MOYEN-LARGE VRAC 8KG